Các thành viên tham gia cuộc họp

Tại cuộc họp, đại diện nhà làm phim nêu tóm tắt về quá trình xây dựng kịch bản và cảnh quay phim tài liệu phục vụ kỷ niệm 70 năm thành lập huyện Trần Văn Thời. Phim có thời lượng khoảng 30 phút, nói lên quá trình 70 năm hình thành và phát triển của huyện Trần Văn Thời, gắn liền với quá trình đấu tranh giữ nước của dân tộc. Bộ phim ghi lại chặng đường lịch sử 30 năm đấu tranh giải phóng dân tộc của quân và dân huyện Trần Văn Thời (1945-1975) và chặng đường 45 năm xây và phát triển của huyện.

Các đại biểu dự họp đã thống nhất cao với kết cấu và nội dung của bộ phim, các ý kiến đóng góp thêm: Cần bổ sung nội dung và hình ảnh về lĩnh vực an ninh, quốc phòng, xây dựng nông thôn mới, hoạt động văn hóa, văn nghệ; công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh...  để làm nổi bật hơn nội dung và ý nghĩa mà phim hướng tới; đồng thời, thống nhất chọn tiêu đề bộ phim phục vụ tại buổi lễ: Huyện Trần Văn Thời 70 năm hình thành và phát triển. Các ý kiến đóng góp được đại diện hãng phim tiếp thu nhằm có những điều chỉnh, phù hợp.

Nguyễn Nhàn