hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2020

Hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2020 cho đảng viên (Ảnh minh họa)

Theo Hướng dẫn, nội dung học tập dành cho đảng viên cụ thể như sau:

- Quán triệt nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chú ý liên hệ các biểu hiện cụ thể trong công tác, sinh hoạt như tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm, chống quan liêu, lợi ích nhóm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn…

- Cấp ủy, chính quyền các cấp lựa chọn vấn đề còn tồn tại, hạn chế có liên quan đến nội dung chuyên để để tập trung giải quyết dứt điểm;

- Từng đảng viên chọn một số nội dung cụ thể gắn với nội dung chuyên đề năm 2020 đăng ký thực hiện (ghi vào cuốn nhật ký làm theo gương Bác), hàng tháng và cuối năm báo cáo kết quả với chi bộ;

- Sau khi học tập, nghiên cứu, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức liên hệ bản thân và đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo;

Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên cấp huyện…

 

BAN BIÊN TẬP