Các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và người dân cùng chung tay hưởng ứng chương trình hành động vì an toàn thực  phẩm năm 2019.


Theo đó, Sở Công Thương tỉnh đề nghị Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện và thành phố Cà Mau phát động các hoạt động cụ thể đảm bảo sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm an toàn tới các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn trong tháng 10/2019. Triển khai tổ chức các hoạt động truyền thông, cổ động, tuyên truyền hành động vì an toàn thực phẩm trên địa bàn. Vận động các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, chợ truyền thống, cửa hàng bán và giới thiệu thực phẩm tại địa phương treo băng rôn quảng bá, baner tuyên truyền “Hành động vì an toàn thực phẩm”  trong tháng 10/2019. Vận động các tổ chức, cơ quan và người dân trên địa bàn tham gia hoạt động “Tôi hành động vì an toàn thực phẩm” thông qua việc dán hình ảnh, khẩu hiệu tuyên truyền “Hành động vì an toàn thực phẩm” tới các hộ dân, cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trong tháng 10/2019.

Vận động các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tham gia các hoạt động của Chương trình “Hành động vì an toàn thực phẩm ngành Công Thương” năm 2019 và các hoạt động trực tuyến tại trang thông tin điện tử: antoanthucphamhd.vn và Fanpage Hành động vì an toàn thực phẩm, chia sẻ các hành động cụ thể vì an toàn thực phẩm, góp phần hình thành cộng đồng vì an toàn thực phẩm.
 

Theo camau.gov.vn