Theo đó, trong 6 tháng qua, cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp huyện Trần Văn Thời đã chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng theo quy định của Điều lệ Đảng.

Cấp ủy các cấp đã kiểm tra 12 tổ chức đảng và 12 đảng viên; giám sát 104 tổ chức đảng và 100 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra 19 tổ chức đảng và 04 đảng viên; giám sát 74 tổ chức đảng và 117 đảng viên. Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, đảng ủy cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng ủy thi hành kỷ luật 17 đảng viên, giảm 05 đảng viên so với cùng kỳ năm 2018. Nội dung vi phạm chủ yếu trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; những điều đảng viên không được làm; vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình; tham nhũng, cố ý làm trái, thiếu trách nhiệm và vi phạm công tác quản lý đất đai, xây dựng.

Việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, Uỷ ban Kiểm tra các cấp ngay từ đầu năm đã kịp thời chỉ ra những ưu điểm, hạn chế để tổ chức đảng, đảng viên chủ động hơn trong phát huy những ưu điểm, kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót không để những vi phạm, khuyết điểm nhỏ thành vi phạm, khuyết điểm lớn dẫn đến vi phạm kỷ luật đảng. Đây là một giải pháp căn cơ làm giảm số lượng đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật đảng trong Đảng bộ huyện thời gian qua.

                                                                                                     Huỳnh Thanh Đến