Về dự, chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Huỳnh Thị Thanh Loan, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ,  Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban Đảng Tỉnh uỷ.

Đồng chí Nguyễn Quốc Thanh, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện phát biểu tại Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2019, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã lãnh đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được những kết quả tích cực. Trong đó, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt so với cùng kỳ; các lĩnh vực văn hóa, xã hội, được quan tâm chỉ đạo, nhất là các hoạt động chăm lo Tết Kỷ Hợi 2019 cho nhân dân; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, tạo được sinh khí phấn khởi, tin tưởng trong các tầng lớp nhân dân; quốc phòng - an ninh được giữ vững; công tác phòng, chống cháy rừng được triển khai nghiêm túc; cải cách hành chính có nhiều tiến bộ; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền, vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân có chuyển biến rõ nét; sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và đồng thuận trong nhân dân ngày càng được nâng cao.

Về thực hiện Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đạt kết quả quan trọng, từ đó đã làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Cấp uỷ, chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo sâu sát đối với công tác này với nhiều hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, góp phần giữ gìn những nét đẹp truyền thống của dân tộc, loại bỏ dần các hủ tục lạc hậu, hướng đến đời sống văn minh, hiện đại hơn.

Tại Hội nghị đã có nhiều ý kiến thảo luận về kết quả thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ trong 6 tháng đầu năm, chương trình công tác quý III năm 2019 và kết quả thực hiện Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Hầu hết các ý kiến đều thống nhất với dự thảo các văn bản được ban tổ chức trình bày tại Hội nghị.

Đồng chí Huỳnh Thị Thanh Loan, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đánh giá cao kết quả mà Đảng bộ và quân dân trong huyện đạt được 6 tháng đầu năm 2019, thời gian tới đồng chí đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cần quan tâm, tập trung làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, nhất là Đại hội Đảng cấp cơ sở. Quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của cán bộ, đảng viên, tạo sự đồng thuận trong thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các phong trào hành động cách mạng tại địa phương. Xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019, đồng thời tập trung quyết liệt thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyế Đại hội đảng bộ lần thứ XIII đề ra ./.

BAN BIÊN TẬP