Đến dự Lễ thắp nến tri ân và xem chương trình văn nghệ có đồng chí Hồ Văn Chung, Phó Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyên ủy; đồng chí Đỗ Thị Duyên, UVBTVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Võ Quốc Thống, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Trần Sử Ký, UVBTVHU, Trưởng Ban Dân vận HU -Chủ tịch UBMTTQVN huyện cùng các ban, ngành, đoàn thể và gần 400 cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên trong huyện.

Đồng chí Hồ Văn Chung, Phó Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyên ủy; đồng chí Đỗ Thị Duyên, UVBTVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện cùng các đại biểu dự Lễ thắp nến tri ân.

Qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Đảng, của Bác Hồ, vì độc lập tự do cho dân tộc, vì sự thống nhất của Tổ quốc, hàng ngàn người con ưu tú của quê hương Trần Văn Thời đã dâng hiến cả tuổi thanh xuân của mình lên đường nhập ngũ. Trong số đó, có người đã nằm xuống, có người đã để lại một phần thân thể nơi chiến trường, đã trở thành những tấm gương bất tử, sống cho lý tưởng cách mạng, chiến đấu vì sự bình yên của quê hương, vì độc lập, tự do cho dân tộc.

Tại buổi lễ thắp nến tri ân, thế hệ trẻ huyện nhà nguyện hứa đời đời tưởng nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh bênh, gia đình có công với cách mạng, ra sức phát huy truyền thống vẽ vang của cha anh đi trước, nguyện đem hết sức mình để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Tiếp tục phát huy phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa.

BAN BIÊN TẬP