Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Dương Thu Phương, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Đồng chí Nguyễn Quốc Thanh, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; đồng chí Lê Thị Nhung, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Lê Phong, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Hồ Văn Chung, Phó Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy và 205 đại biểu và khách mời tham dự.

 

Trong nhiệm kỳ 2014-2019, Ủy ban MTTQ huyện và cơ sở cùng các tổ chức thành viên tiếp tục có nhiều đổi mới trong công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế. Nổi bật như: vận động người dân làm đường giao thông nông thôn, phong trào trồng cây xanh...; tổ chức được 14 phiên chợ hàng Việt về nông thôn, 03 chuyến hàng lưu động thu hút hơn 88.000 lượt người đến tham quan mua sắm. Vận động Quỹ Vì người nghèo được 45,2 tỷ đồng để cấp quà, xây nhà ở cho đồng bào nghèo, cận nghèo và xây dựng cầu giao thông nông thôn,… Các đại biểu tại Đại hội đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến để tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, xây dựng tổ chức Mặt trận vững mạnh, đồng thời đề ra mục tiêu và nội dung, giải pháp cụ thể hóa chương trình hành động của MTTQ huyện nhiệm kỳ mới 2019-2024.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Dương Thu Phương, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau đã ghi nhận, biểu dương kết quả công tác Mặt trận huyện trong nhiệm kỳ qua và đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tích cực xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc vận động nhân dân tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, xây dựng Đảng vững mạnh; thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Đại hội đã hiệp thương cử 47 vị đại diện làm thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2019 - 2014 và cử 13 vị Đại biểu tham dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 sắp tới. Đồng chí Trần Sử Ký được Đại hội tín nhiệm tái cử chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện, nhiệm kỳ 2019 - 2024. 

Lê Bẩy