Quang cảnh diễn ra hội nghị

Trong 01 ngày làm việc, các đại biểu sẽ được tiếp thu các nội dung văn bản pháp luật như: Luật Công an nhân dân; Luật Đặc xá; Luật Chăn nuôi; Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; Luật Phòng, chống tham nhũng. Qua đó, giúp cho lãnh đạo các cấp, các ngành nắm bắt kịp thời nội dung, ý nghĩ, tầm quan trọng của các văn bản pháp luật, qua đó nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong công tác giáo dục phổ biến pháp luật và phục vụ tốt cho công tác…

Hoàng Cận