Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hồ Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, các đồng chí trong Tổ công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo đại hội, đại diện lãnh đạo các chi bộ trực thuộc Huyện ủy và 26 đảng viên chi bộ Trường THPT Võ Thị Hồng.

Quang cảnh đại hội

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ Trường THPT Võ Thị Hồng đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo toàn diện các mặt công tác, đoàn kết thống nhất, thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cao, chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ II đã đề ra đạt kết quả khá tốt, có 06 chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt, còn 02 chỉ tiêu xấp xỉ đạt; các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể được quan tâm thực hiện, việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, khoá XII) về tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng được đẩy mạnh, đặc biệt có 03 năm liền (năm 2017, năm 2018, năm 2019) tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt 100%.

Phát huy những kết quả đạt được, đại hội đã thống nhất đề ra phương hướng, mục tiêu gắn với giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025 với 09 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó đặt mục tiêu quan trọng là phấn đấu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; tỉ lệ học sinh lên lớp thẳng từ 95% trở lên; tỉ lệ tốt nghiệp THPT hàng năm phấn đấu đạt trên 98% và hàng năm Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Đồng chí Hồ Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Hồ Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy biểu dương những kết quả của Chi bộ và nhà trường đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời, chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục và lưu ý những nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, nhất là tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, đoàn kết nội bộ, phát huy dân chủ, trí tuệ, tâm huyết của cán bộ, đảng viên và quần chúng vào sự phát triển của nhà trường. Thường xuyên bồi dưỡng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên; kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện sai trái, suy thoái về đạo đức, lối sống. Đổi mới phương pháp, lề lối làm việc theo hướng sâu sát thực tế, đúng quy chế, tăng cường trách nhiệm của từng thành viên trong cấp ủy; làm tốt công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để tạo nguồn cán bộ phục vụ trước mắt cũng như lâu dài. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cũng yêu cầu đại hội xem xét cẩn thận, với tinh thần trách nhiệm cao nhất để lựa chọn những đảng viên tiêu biểu, có đủ trình độ, phẩm chất, đạo đức, năng lực, uy tín để bầu vào Chi ủy Chi bộ khóa mới, để đảm đang gánh vác nhiệm vụ mà mục tiêu Nghị quyết Đại hội Chi bộ đề ra trong nhiệm kỳ mới và bầu Đại biểu đi dự Đại hội lần thứ XIV Đảng bộ huyện sắp tới.

Đại hội đã bầu Chi ủy khóa mới gồm 04 đồng chí, trong đó, 01 Bí thư, 01 Phó Bí thư và 02 Chi ủy viên; bầu đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ huyện khoá XIV gồm 01 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết. Đồng chí Phan Văn Lil Phó Hiệu trưởng nhà trường được Đại hội tín nhiệm bầu đắc cử chức danh Bí thư Chi bộ, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chi ủy Chi bộ Trường THPT Võ Thị Hồng khóa mới

Ngay sau Đại hội Chi bộ Trường THPT Võ Thị Hồng lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 kết thúc, Tổ giúp việc của Ban Thường vụ Huyện ủy đã tiến hành họp rút kinh nghiệm. Theo đánh giá, công tác phối hợp giữa Tổ giúp việc Ban Thường vụ Huyện ủy và Chi bộ Trường cơ bản đạt yêu cầu; khâu trang trí, chương trình đại hội trù bị và chính thức thực hiện bảo đảm theo hướng dẫn; công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự, hậu cần phục vụ chu đáo, công tác bầu cử trật tự, đúng quy định.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy lưu ý các chi bộ trực thuộc Huyện ủy nghiêm túc học tập, tiếp thu kết quả thành công từ đại hội điểm để tổ chức đại hội của đơn vị mình đạt yêu cầu, đúng kế hoạch đề ra.

Thuỳ Trang