Năm 2019, công tác tuyển chọn, gọi công dân lên đường nhập ngũ đúng luật quy định, đảm bảo số lượng, chất lượng, kết quả giao quân đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Tiến hành sắp xếp biên chế vào các đơn vị Dự bị động viên đạt 100%. Xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ đạt 1.46% so với tổng dân số, tổ chức biên chế đúng quy định. Tham mưu cho Huyện ủy, UBND và ban tổ chức diễn tập huyện tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện, kết quả đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hội đồng GDQP-AN các cấp. Thực hiện có hiệu quả phong trào "Lực lượng vũ trang huyện chung sức xây dựng nông thôn mới", "Chung tay vì người nghèo" và các phong trào tự nguyện xã hội khác. Công tác quản lý vũ khí, thiết bị kỹ thuật được thực hiện tốt, gắn với phong trào thi đua quyết thắng mang lại hiệu quả thiết thực…

Qua những kết quả đã đạt được trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2019, có nhiều tập thể cá nhân được Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Cà Mau, Ban chỉ huy quân sự huyện Trần Văn Thời khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2019 và thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương huyện Trần Văn Thời năm 2019.

Dịp này Ban Chỉ huy Quân sự huyện Trần Văn Thời phát động phong trào thi đua quyết thắng trong toàn quân năm 2020.

Tiệp Khắc (Đài TT TVT)