Theo đó, đồng chí Lê Phong, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã đến triển khai và trực tiếp trao quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Loan, Bí thư Đảng ủy xã Khánh Bình giữ chức vụ Trưởng phòng LĐTB&XH huyện trong thời gian 5 năm. 

Theo Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lê Phong, việc điều động, bố trí cán bộ nhằm chuẩn bị tốt công tác sắp xếp nhân sự cho Đại hội Đảng bộ các cấp; đồng thời, đồng chí Lê Phong mong rằng, với nhiệm vụ mới, đồng chí Nguyễn Thị Loan sẽ nhanh chóng tiếp cận và cùng với tập thể ngành LĐTB&XH  huyện xây dựng khối đoàn kết, thống nhất, nỗ lực chung tay tham mưu, thực hiện tốt các nhiệm vụ về chính sách người có công; chăm lo cho các đối tượng chính sách, các hoạt động bảo trợ xã hội; lao động việc làm; thực hiện các chính sách pháp luật về lao động, việc làm; chăm lo cho trẻ em… 

Trước đó, được sự thống nhất của Ban Thuờng vụ Huyện ủy, Đảng ủy xã Khánh Bình đã thực hiện quy trình giới thiệu chức danh Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2015 - 2020.

 

BAN BIÊN TẬP