Tham dự Hội nghị có các đ/c Nguyễn Quốc Thanh, Tỉnh ủy viên, Bí Thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đ/c Lê Thị Nhung, Phó Bí Thư Thường trực Huyện ủy, đ/c Hồ Văn Chung, Phó Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban tổ chức, đ/c Lê Phong, Phó Bí Thư, Chủ tịch UBND huyện và các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ huyện.

Trong quý I năm 2019, nông dân trong huyện Trần Văn Thời thu hoạch 28.983 ha lúa vụ 2, năng suất ước đạt 5,6 tấn/ha; diện tích cày ải được gần 5 ngàn ha. Diện tích xuống giống đậu xanh dưới ruộng gần 500 ha, tăng 326 ha so với cùng kỳ đậu đang phát triển tốt. Sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản được 29.510 tấn. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ điều tăng hơn so với cùng kỳ, thu ngân sách nhà nước được 26,6 tỷ đồng, đạt hơn 32% chỉ tiêu pháp lệnh. Chính sách an sinh xã hội được cải thiện kịp thời. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống chính trị.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham gia thảo luận để làm rõ hơn các vấn đề trong báo cáo và những giải pháp tháo gỡ khó khăn nhằm tập trung thực hiện có hiệu quả  công tác trọng tâm trong quý II năm 2019 và các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trong những tháng tiếp theo.   

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Thanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được. Đồng thời, chỉ ra những tồn tại hạn chế đang còn vướng mắc trong công tác chỉ đạo, điều hành trong quý I năm 2019. Bước vào thực hiện quý II năm 2019 đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị: Tiếp tục thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác vận động quần chúng trong việc phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Hoàn thiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên. Tăng cường tuyên truyền định hướng dư luận xã hội; triển khai học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2019. 

 

Dịp này, Huyện ủy Trần Văn Thời tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 và tặng giấy khen cho 5 tổ chức cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiểu biểu trong  năm 2018. 

Chí Thanh