Dự buỗi Lễ có đồng chí Tiến sỹ Đặng Chí Thủ, Phó hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; đồng chí Lê Phong, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Võ Quốc Thống, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và đại diện lãnh Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Tổ chức Huyện ủy, Phòng Nội vụ huyện cùng tham dự.

Đồng chí TS Đặng Chí Thủ, Phó hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Cà Mau phát biểu khai giảng

Phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng, TS Đặng Chí Thủ, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Cà Mau yêu cầu các học viên tích cực tham gia học tập trang bị những kiến thức cho bản thân, kỹ năng quản lý nhà nước chương trình chuyên viên, đáp ứng được các yêu cầu mới đặt ra của thực tiễn công tác. Trong thời gian thực học 33 ngày, các học viên sẽ tham gia 3 phần học, gồm: Nền hành chính nhà nước; Quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ; những kỹ năng cơ bản. Với hệ thống kiến thức cơ bản về nền hành chính nhà nước gồm: Lý luận về hành chính nhà nước; pháp luật hành chính; tổng quan về chính sách công; quản lý nhân lực của tổ chức hành chính nhà nước; văn hóa công sở…

Đồng chí Lê Phong, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy tham dự buổi lễ

Tham gia lớp bồi dưỡng có 106 học viên là cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, ban, phòng đoàn thể cấp huyện, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và cán bộ quản lý giáo dục trên địa bàn huyện. Lớp bồi dưỡng sẽ góp phần nâng cao chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, trang bị, củng cố, cập nhật, nâng cao những kiến thức chung, cơ bản về quản lý nhà nước và kỹ năng tương ứng, nâng cao năng lực trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được giao, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính.

Phúc Hậu