Các đại biểu được tiếp thu những kiến thức, kỹ năng hữu ích về công tác du lịch cộng đồng

Trong thời gian 03 ngày, 130 học viên là các đồng chí trong Ban Chỉ đạo phát triển du lịch huyện; các đồng chí phó chủ tịch UBND phụ trách văn hóa- xã hội, công chức văn hóa - xã hội; trưởng ấp, khóm các xã, thị trấn và các hộ kinh doanh trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn huyện sẽ được tiếp thu các chuyên đề về tình hình du lịch hiện nay, những kỹ năng, nghiệp vụ trong du lịch cộng đồng và được đi tham quan thực tế tại Khu du lịch Khai Long - Ngọc Hiển. Qua đó, giúp cho mỗi học viên trang bị thêm thêm kiến thức, kỹ năng, vận dụng vào tình hình thực tế của địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng của huyện ngày phát triển.

Hoàng Cận