Có 49/53 đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp.


Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Hiện nhấn mạnh: Kỳ họp lần này có ý nghĩa quan trọng, trước thời điểm tăng tốc thực hiện quyết liệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhằm đạt kết quả cao nhất các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp và Tuần Văn hóa – Du lịch Mũi Cà Mau năm 2019. Do vậy, kỳ họp lần này HĐND tỉnh sẽ xem xét, thông qua nhiều nội dung quan trọng. Trên tinh thần đổi mới, nâng cao chất lượng, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Hiện đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, đoàn kết, dân chủ, tập trung nghiên cứu, tích cực thảo luận, tiếp tục đóng góp nhiều ý kiến có giá trị, chất lượng; đồng thời, đề xuất, kiến nghị những giải pháp khả thi, sát hợp cho từng lĩnh vực, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2020.

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải cho biết: Ước cả năm 2019, kinh tế - xã hội tỉnh tiếp tục phát triển và tăng trưởng khá, GRDP tăng 07%. Trong đó, một sổ chỉ tiêu đạt kết quả nổi bật như: Thu ngân sách nhà nước ước đạt 5.519 tỷ đồng (vượt 20,79% kế hoạch), tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 13.810 tỷ đồng (vượt 3,1% kế hoạch), tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,72%... Trật tự xã hội ổn định, số vụ tai nạn và va chạm giao thông đường bộ, đường thủy giảm so cùng kỳ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn còn một số khó khăn, hạn chế: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm; kim ngạch xuất khẩu giảm do các doanh nghiệp chủ lực xuất khẩu gặp khó khăn; bệnh dịch tả heo châu Phi xuất hiện trên địa bàn các huyện và thành phố Cà Mau; hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tập trung đầu tư nhưng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; tốc độ đô thị hóa còn chậm; sản xuất ngư, nông, lâm nghiệp còn nhỏ lẻ, chưa hình thành nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa quy mô lớn; chưa thu hút được các nhà đầu tư lớn để khai thác các tiềm năng của tỉnh, nhất là du lịch, cảng biển; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chậm, chất lượng một số công trình, dự án chưa đạt yêu cầu; tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai, triều cường gây ra tình trạng sạt lở bờ biển, bờ sông ngày càng phức tạp, gây thiệt hại lớn và tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn còn diễn ra ở một số nơi làm ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của người dân; công tác giảm nghèo chưa bền vững, tiềm ẩn nguy cơ tái nghèo cao; giải quyết việc làm chủ yếu ngoài tỉnh; tình trạng khan hiếm lao động nông thôn xu hướng tăng...

Năm 2020, là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XV và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau 5 năm 2016 – 2020. Tỉnh Cà Mau đề ra chỉ tiêu chủ yếu: Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) giá so sánh, tăng 07%; GRDP bình quân đầu người (giá hiện hành) đạt 50,8 triệu đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội 14.800 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu 1.200 triệu USD; thu ngân sách 5.695 tỷ đồng; chi ngân sách: 11.419,3 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm ít nhất 0,5% (không bao gồm hộ nghèo thuộc đối tượng bảo trợ xã hội); tỷ lệ hộ cận nghèo giảm 0,3%...Các chỉ tiêu này được xây dựng trên cơ sở bám sát mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XV và kết quả các chỉ tiêu đã đạt được trong giai đoạn 2016 - 2019 với mức phấn đấu cao nhất.

Theo chương trình, trong thời gian 03 ngày (từ ngày 04 – 06/12), kỳ họp sẽ thông qua 27 báo cáo, 25 Nghị quyết trên các lĩnh vực. Kỳ họp lần này cũng sẽ xem xét việc sáp nhập Ban Dân tộc vào Ban Văn hóa – Xã hội; giải thể Sở Ngoại vụ tỉnh.

Trước khi khai mạc kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã đến dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ Bác Hồ, ở phường 1, thành phố Cà Mau.

Nguồn: camau.gov.vn