Cùng các đồng chí nguyên là bí thư, chủ tịch HĐND huyện; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện, đại biểu HĐND huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và cử tri các xã, thị trấn.

Toàn cảnh kỳ họp

Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XI là kỳ họp quan trọng nhằm đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Tại kỳ họp này, HĐND huyện xem xét thảo luận, cho ý kiến và quyết định nhiều nội dung quan trọng, như: Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019; nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019; tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2019, dự toán thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2019; miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Trưởng ban pháp chế và Trưởng ban kinh tế - xã hội HĐND huyện...

 

Trong 6 tháng đầu năm lĩnh vực kinh tế trên địa bàn huyện tiếp tục có bước phát triển ổn định. Diện tích thu hoạch luá vụ Đông xuân 28.983 ha, đạt 100% kế hoạch, năng suất đạt 5,6 tấn/ha. Diện tích xuống giống lúa Hè thu được 28.954 ha, vượt 125% kế hoạch. Diện tích nuôi tôm quảng canh cải tiến 8.154 ha, đạt 95,9% kế hoạch; nuôi tôm công nghiệp 810 ha, trong đó nuôi tôm siêu thâm canh 74,6 ha. Tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản từ đầu năm đến nay đạt 90.041 tấn, đạt 61,7% kế hoạch, trong đó tôm 10.500 tấn. Tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, đặc biệt là bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp ước đạt 640 tỷ đồng; thu ngân sách đạt 60 tỷ đồng, đạt 72,3%; chi cân đối ngân sách 402,5 tỷ đồng, đạt 72,4%...

Công tác giáo dục đào tạo tiếp tục được duy trì ổn định. Toàn huyện có 41 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm 49,4%. Phối hợp tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2019 an toàn, nghiêm túc, đúng quy định, có 1.086 thí sinh tham gia dự thi. Văn hóa thông tin tuyên truyền và  lao động TBXH được đẩy mạnh; công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động được quan tâm, giải quyết việc làm cho 3.859 lao động. Chương trình xây dựng NTM được triển khai thực hiện có hiệu quả; tiếp tục duy trì nâng chất các tiêu chí ở 3 xã đã đạt chuẩn; đến nay bình quân mỗi xã đạt 14,09 tiêu chí; xã Lợi An được UBND tỉnh đưa vào Kế hoạch đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Quốc Thanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng, những đóng góp quan trọng của HĐND, đại biểu HĐND, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, của toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân và cử tri trong 6 tháng đầu năm 2019. Đồng chí đề nghị các vị đại biểu HĐND huyện phát huy cao độ tinh thần dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm trước cử tri và nhân dân; tập trung nghiên cứu tài liệu, tích cực tham gia thảo luận và chất vấn sôi nổi, thẳng thắn, đặc biệt là đối với những vấn đề còn tồn tại và yếu kém. Qua đó thống nhất các giải pháp để tổ chức thực hiện Nghị quyết HĐND huyện năm 2019 đạt kết quả cao nhất.

Kỳ họp diễn ra và kết thúc trong ngày 02/7/2019.

BAN BIÊN TẬP