Đại biểu tham dự khai trương Cổng Dịch vụ công Quốc gia tại điểm cầu Cà Mau.


Cổng Dịch vụ công Quốc gia được thiết lập tại địa chỉ duy nhất là dichvucong.gov.vn, là đầu mối cung cấp thông tin hỗ trợ người dân doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính, tiếp nhận xử lý phản ánh kiến nghị. Qua đó, công khai, minh bạch các thông tin liên quan về thủ tục hành chính và cung cấp, hỗ trợ thực hiện dịch vụ công theo nhu cầu sử dụng, phù hợp với từng đối tượng. Cổng dịch vụ công quốc gia hướng tới là một hiện diện số nhất quán, đầy đủ, đáng tin cậy và thân thiện của Chính phủ phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Tại thời điểm khai trương, Cổng Dịch vụ công Quốc gia sẽ cung cấp 5 dịch vụ công thực hiện tại 63 tỉnh, thành phố: Đổi giấy phép lái xe; thông báo hoạt động khuyến mại; cấp lại thẻ Bảo hiểm y tế do mất, hỏng; dịch vụ cấp điện hạ áp (phục vụ người dân, hộ gia đình); dịch vụ cấp điện trung áp (phục vụ doanh nghiệp) và tích hợp tiện ích thanh toán tiền điện. Cung cấp 4 dịch vụ công thực hiện tại cấp Bộ: Cấp giấy phép lái xe quốc tế; đăng ký khuyến mãi; nhóm dịch vụ về cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa; nộp thuế điện tử đối với doanh nghiệp.

Ngoài ra, đối với 4 địa phương đã tích hợp trong năm 2019 cung cấp thêm một số dịch vụ công, như tại thành phố Hồ Chí Minh là đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký thuế; Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng là đăng ký khai sinh… Trong quý I năm 2020, các bộ, ngành, địa phương sẽ tích hợp lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia 15 dịch vụ công thuộc các lĩnh vực thuế cá nhân, hải quan, đăng ký kinh doanh, y tế, lao động, khai sinh, giao dịch bảo đảm, lý lịch tư pháp, thu phạt vi phạm giao thông đường bộ.

Phát biểu tại lễ khai trương, Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử nhấn mạnh: “Cổng Dịch vụ công Quốc gia ra đời là dấu mốc quan trọng khẳng định quyết tâm của Chính phủ trong đẩy mạnh việc xây dựng Chính phủ điện tử theo hướng thực chất, hiệu quả. Tuy nhiên, đây mới chỉ là thành công bước đầu vì đây là công việc thường xuyên liên tục, không có điểm dừng. Khi Cổng dịch vụ công Quốc gia được hình thành, các Bộ, ngành, địa phương đang dần kết nối với Cổng Dịch vụ công Quốc gia, tuy nhiên để theo sát thúc đẩy mức độ sử dụng thực sự của người dân, doanh nghiệp cần phải có phương án đánh giá hiệu quả sử dụng. Vì vậy, đề nghị Văn phòng Chính phủ có phương án đánh giá hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên toàn quốc từ đó xác định rõ các vấn đề còn vướng mắc, tháo gỡ kịp thời thúc đẩy việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Các Bộ, ngành địa phương nhanh chóng triển khai các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, chia sẻ thông tin nhằm giảm bớt giấy tờ, đơn giản hóa các thủ tục đưa cải cách đi vào thực chất theo hướng lấy người dân, doanh nghiệp làm chủ đạo”.

Tại lễ khai trương, các bộ, ngành địa phương đầu tiên tích hợp dịch vụ trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia sẽ thực hiện ký cam kết điện tử. Tại các điểm cầu trực tuyến, lãnh đạo các tất cả các Bộ ngành và các tỉnh/thành phố thực hiện việc ký cam kết điện tử đồng hành xây dựng, vận hành, phát triển Cổng Dịch vụ công Quốc gia phục vụ người dân, doanh nghiệp. Đây là việc làm thể hiện sự chung tay trong việc xây dựng, vận hành và phát triển Cổng Dịch vụ công Quốc gia, đẩy mạnh, kết nối, cung cấp thủ tục hành chính lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Nguồn: camau.gov.vn