Sau 3 năm đổi mới, Khánh Lộc không ngừng phát huy nội lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Các phong trào quần chúng ở địa bàn dân cư phát triển tích cực, cơ sở hạ tầng, môi trường sống được cải thiện rõ nét, đời sống người dân ngày một nâng cao. Nếu ở thời điểm bắt đầu xây dựng NTM, thu nhập bình quân đầu người chỉ khoảng 14 triệu đồng/năm, khi được công nhận đạt chuẩn NTM, thu nhập bình quân đầu người tăng gần 34 triệu đồng/năm. Ở thời điểm hiện tại, thu nhập bình quân đầu người là 41 triệu đồng/năm.

Đòn bẩy quan trọng

“Xây dựng NTM là đòn bẩy quan trọng thúc đẩy phát triển toàn diện ở địa phương. Thực tế từ khi được công nhận đạt chuẩn, phong trào xây dựng NTM ở Khánh Lộc mạnh mẽ hơn, thông qua các phần việc cụ thể, thiết thực…”, Chủ tịch UBND xã Khánh Lộc Nguyễn Thị Thuỳ Linh cho biết.

Lộ nông thôn ở ấp Đòn Dong được bê tông hoá thông thoáng.

Hàng năm, tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước và đẩy mạnh vận động xã hội hoá, Khánh Lộc tập trung đầu tư, nâng cấp, mở rộng nhiều tuyến lộ nông thôn. Đến thời điểm này, địa bàn xã có trên 42 km lộ nông thôn, trong đó có trên 18 km lộ liên ấp. Bên cạnh đó, mạng lưới điện quốc gia được mở rộng khắp, hệ thống thuỷ lợi, y tế, giáo dục… được giữ vững tiêu chí. Mặt khác, một số đề án trên lĩnh vực kinh tế được xã triển khai thực hiện bước đầu mang lại hiệu quả nhất định.

Hiện tại, sản xuất nông nghiệp vẫn là kinh tế chủ đạo của xã, với trên 1.730 ha đất nông nghiệp, có trên 80% hộ dân sử dụng giống lúa năng suất, chất lượng cao đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, sản lượng lúa đạt 19 ngàn tấn/năm. Đồng thời, người dân cải tạo trên 14 ha vườn tạp, bờ liếp… xây dựng mô hình trồng rau trong nhà lưới, trồng cây ăn trái (chủ yếu mận, cam, ổi, bưởi da xanh). Bên cạnh đó, nhân rộng nuôi tôm quảng canh cải tiến, tôm công nghiệp trên diện tích 42 ha, hàng năm tổng sản lượng khai thác thuỷ sản đạt trên 65 tấn.

Chủ tịch UBND xã Khánh Lộc Nguyễn Thị Thuỳ Linh phấn khởi: “Đời sống người dân được nâng lên, các nhu cầu thiết yếu của đời sống xã hội được đáp ứng, tạo sự phấn khởi thi đua lao động sản xuất trong Nhân dân cũng như ý thức trách nhiệm phát quang bụi rậm, thu gom rác thải, trồng cây xanh làm hàng rào trước nhà và trên phần đất của gia đình… Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” dần đi vào chiều sâu. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định”.

Bí thư Chi bộ ấp Đòn Dong Khổng Văn Tiến cho biết: “Hệ thống giao thông kết nối thông suốt, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con trong việc giao thương, giao lưu văn hoá, người dân phấn khởi lao động để phát triển kinh tế gia đình, đời sống đổi thay từng ngày, góp phần làm cho diện mạo nông thôn ngày một sáng đẹp hơn. Thời điểm xã mới được công nhận NTM, ở Đòn Dong còn 9 hộ nghèo và 6 hộ cận nghèo, nhưng đến nay trên địa bàn ấp không còn hộ nghèo và giảm 1 hộ cận nghèo. Phấn đấu đến năm 2020 ấp sẽ xoá trắng hộ cận nghèo”.

Hướng tới xây dựng ntm nâng cao

Có thể thấy, đạt chuẩn NTM tạo chuyển biến về nhận thức, thể hiện vai trò nòng cốt, tính gương mẫu trong mỗi cán bộ, đảng viên trong công tác vận động xây dựng các phong trào quần chúng ở địa bàn dân cư. Từ đó, chất lượng sống của người dân được cải thiện, nâng cao. Nếu như thời điểm được công nhận đạt chuẩn NTM, Khánh Lộc có 3,9% hộ nghèo, hiện tại trên địa bàn xã còn 1,26% hộ nghèo.

Đó là nền tảng, động lực để Khánh Lộc duy trì và phát triển các mô hình sản xuất mới, rà soát quy hoạch cây trồng, vật nuôi để tăng giá trị nông sản, sản lượng khai thác thuỷ sản. Đồng thời, đề ra giải pháp ứng phó với diễn biến thất thường của thời tiết, dịch bệnh ảnh hưởng đến sản xuất của bà con. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền trong cán bộ và Nhân dân địa phương nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm để giữ vững, nâng chất các tiêu chí đã đạt được. Phấn đấu nâng cao thu nhập người dân, đến năm 2020 sẽ giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1%.

Trước hết là quyết tâm thực hiện hoàn thành Nghị quyết của HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Theo đó, Khánh Lộc sẽ phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển nhanh và bền vững về kinh tế, phát huy hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” gắn với nâng chất xã NTM, phấn đấu gia đình đạt chuẩn văn hoá đạt trên 87% và giữ vững 9/9 ấp đạt chuẩn văn hoá… Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

“Giữ vững và nâng chuẩn NTM được xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội toàn diện. Tuy nhiên, ngoài phấn đấu phát huy nội lực của địa phương, Khánh Lộc cần sự hỗ trợ ngoại lực tiếp sức cùng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương xây dựng, hướng tới xây dựng NTM nâng cao”, Chủ tịch UBND xã Khánh Lộc Nguyễn Thị Thuỳ Linh trải lòng./.

Mỹ Pha

Theo Báo Cà Mau