Đồng chí Nguyễn Quốc Thanh, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Đoàn đã kiểm tra trực tiếp các điểm giết mổ tập trung và điểm kinh doanh thịt heo tại các chợ. Qua kiểm tra, đoàn đã kịp thời nhắc nhở, đề nghị thực hiện nghiêm túc quy định về an toàn thực phẩm chế biến, kinh doanh, phải được cơ quan chức năng kiểm dịch cho phép.

Tại xã Khánh Bình Tây, đoàn làm việc với các xã được kiểm tra, đồng chí Nguyễn Quốc Thanh, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện chỉ đạo các xã phải quyết liệt triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung ương, tỉnh và của huyện về công tác phòng, chống, ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức để cán bộ, đảng viên, các tổ chức, người chăn nuôi và cộng đồng nắm vững, nắm chắc, hiểu rõ mức độ nguy hiểm, các biện pháp phòng, chống. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác điều tra, tiêm vaccine phòng bệnh dại trên đàn chó, mèo phải đảm bảo đầy đủ so với tổng đàn. Thường xuyên kiểm tra, giao ban các lực lượng để nắm thông tin kịp thời chỉ đạo. Phát huy tính hiệu quả của mạng xã hội trong việc tuyên truyền cổ động, nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, nhân dân để thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác phòng, chống bệnh dịch trên địa bàn. Bên cạnh đó, cùng với thực hiện các nhiệm vụ cấp bách thì phải gắn với thực hiện các mặt công tác trọng tâm của từng xã.

BAN BIÊN TẬP