Kiên quyết xử lý các bảng quảng cáo ngoài trời sai quy định.


Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND thành phố Cà Mau tiến hành kiểm tra, rà soát các bảng quảng cáo ngoài trên địa bàn thành phố Cà Mau. Nếu vi phạm, buộc tháo dỡ, kiên quyết xử lý theo đúng quy định. Trong đó, lưu ý việc xây dựng, cấp phép xây dựng tạm bảng quảng cáo ngoài trời tại khu vực vòng xoay cầu Huỳnh Thúc Kháng, phường 5, thành phố Cà Mau có đúng quy hoạch, quy định. Báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện chậm nhất ngày 04/9/2019. Qua đó, nhằm quản lý chặt chẽ việc xây dựng, lắp đặt các bảng quảng cáo ngoài trời không đúng quy định, mất vẽ mỹ quan đô thị trên địa bàn thành phố Cà Mau.
 

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Cà Mau