Tuy nhiên, trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về học và làm theo Bác vẫn còn vướng không ít hạn chế. Đó là việc lựa chọn nội dung đột phá, việc giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm của một số cấp uỷ, địa phương, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức, còn lúng túng, chưa quyết liệt trong tổ chức thực hiện. Nội dung đăng ký tu dưỡng làm theo Bác của nhiều cán bộ, đảng viên còn chung chung, chưa gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao, kết quả “làm theo” gương Bác chưa thật sự rõ nét, sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân của một số địa phương, đơn vị.

Công tác triển khai, quán triệt chuyên đề của từng năm chưa thật sự hấp dẫn và phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau trong xã hội. Công tác phát hiện, xây dựng, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình chưa được quan tâm đúng mức. Chất lượng công tác kiểm tra, giám sát còn hạn chế, việc cảnh báo, phòng ngừa sai phạm thiếu kịp thời. Do đó, một số cán bộ, đảng viên bị suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống không được phát hiện sớm để kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh, dẫn đến những sai phạm phải kỷ luật, xử lý.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Cà Mau

Tại hội nghị, một số bài học kinh nghiệm được chỉ ra trong việc học và làm theo Bác. Trong đó, kiên quyết phê bình những địa phương, đơn vị triển khai nội dung này một cách hình thức, sơ sài, chung chung và không mang lại hiệu quả thiết thực. Phải lựa chọn được những chủ đề, khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, thực sự sát hợp với nhiệm vụ của từng cá nhân, đơn vị, địa phương.

Nhân rộng và lan toả những gương người tốt, việc tốt, các tập thể cá nhân điển hình, lấy “hoa thơm lấn dần cỏ dại”. Học Bác còn là việc kiên quyết bài trừ những hiện tượng tiêu cực trong xã hội, phải thực sự đồng bộ, đồng lòng và có quyết tâm đấu tranh với cái ác, cái xấu còn tồn tại trong đời sống.

Hội nghị lắng nghe báo cáo cách làm hay, sáng kiến mới, gương người tốt việc tốt của các địa phương, cá nhân tiêu biểu đồng thời là ý kiến đóng góp của các đại biểu. Mỗi nơi một quyết tâm, một cách làm hay, một tinh thần học và làm theo Bác thật sự cầu thị, thực chất đã góp phần chung vào sự phát triển của từng đơn vị, địa phương và của cả đất nước.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thường trực Ban bí thư Trần Quốc Vượng cho rằng, đã đến lúc cần coi việc học và làm theo Bác là nhiệm vụ, là trách nhiệm, là thói quen của từng cá nhân, đơn vị, địa phương. Học và làm theo Bác phải thật sự mang lại lợi ích thiết thân, lợi ích trong công việc và lợi ích cho đất nước. Đây là vấn đề mà mỗi người cần suy nghĩ, bởi học và làm theo Bác chính là kết nối và lan toả sức mạnh của cả dân tộc./.

Quốc Rin

Theo Báo Cà Mau