Đại biểu dự hội thảo.


Dự thảo Nghị quyết trên có 09 điều. Trong đó, có nội dung quan trọng là quy định khu vực không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Nghị quyết này sẽ áp dụng cho tất cả các tổ chức, cá nhân có hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh, trừ nuôi động vật làm cảnh, nuôi động vật trong phòng thí nghiệm mà không gây ô nhiễm môi trường.

Qua thảo luận các hộ dân có nhà nuôi chim yến đều đồng tình những nội dung mà phát luật đã quy định. Tuy nhiên, đề xuất cần kéo dài thời gian di dời, có chính sách hỗ trợ thỏa đáng hơn vì khi di dời sẽ thiệt hại nặng về kinh tế. Cần quy hoạch lại vùng nuôi chim yến tập trung, tránh tình trạng nhà yến tự phát trong lòng thành phố, thị trấn và các khu dân cư tập trung. Những ý kiến đóng góp này sẽ được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh tổng hợp trình UBND tỉnh điều chỉnh để trình HĐND tỉnh thông qua vào kỳ họp thứ 11 sắp tới, với mục đích chính là pháp luật phải được thực hiện nghiêm minh và tránh gây thiệt hại cho người dân, đồng thời bảo vệ được môi trường sống cho cộng đồng dân cư.

Hiện nay, tỉnh Cà Mau có khoảng 130 nhà nuôi chim yến đang hoạt động. Trong đó, tập trung nhiều ở phành phố Cà Mau và các huyện: Trần Văn Thời, Đầm Dơi, Năm Căn và Phú Tân. Hoạt động này làm phát sinh tiếng ồn và mùi hôi, gây ô nhiễm môi trường sống của cộng đồng dân cư mà còn làm mất mỹ quan đô thị, cần được chấn chỉnh, sắp xếp lại theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Cà Mau