Đ/c Mai Văn Chính phát biểu kết luận Hội nghị.

Dự Hội nghị có đồng chí Quản Minh Cường, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; thường trực các tỉnh ủy, thành ủy; lãnh đạo, chuyên viên ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương; đại diện cấp ủy trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy; đại diện lãnh đạo một số vụ, cục, đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương và các thành viên Tổ Biên tập.

Tại hội nghị, đại biểu ở các điểm cầu đã tập trung góp ý vào các dự thảo: Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Hướng dẫn số 04-HD/TW ngày 6-10-2014 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng; Tờ trình và Quy định của Ban Bí thư để thay thế Hướng dẫn số 04-HD/TW; Hướng dẫn việc sắp xếp tổ chức đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở những địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính. Trong đó, các đại biểu thống nhất cho rằng, các dự thảo văn bản được Tổ Biên tập chuẩn bị chu đáo, cụ thể, đã tổng hợp, tiếp thu nhiều góp ý, đề xuất của các địa phương.

Một số đại biểu cũng trao đổi, đóng góp thêm một số ý kiến liên quan đến số lượng danh sách đoàn chủ tịch ở những nơi ít đảng viên; bầu có số dư ủy ban kiểm tra; công tác tập huấn, sử dụng phần mềm kiểm phiếu; việc cụ thể hóa quy trình sắp xếp tổ chức đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở những địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính; việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ sau sắp xếp…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao những ý kiến góp ý tâm huyết, trách nhiệm, sát thực tiễn địa phương của các đại biểu ở các điểm cầu trên cả nước. Đồng chí Mai Văn Chính đề nghị Tổ Biên tập tổng hợp, tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý tại hội nghị, từ đó bổ sung, hoàn thiện các dự thảo văn bản để trình Ban Bí thư theo tiến độ đề ra.

Theo: Tạp chí xây dựng Đảng