Đại biểu tại điểm cầu tỉnh Cà Mau tham dự hội nghị.
 

Tại buổi lễ, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát động trực tuyến hưởng ứng Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về việc vận động toàn dân hiến máu tình nguyện.

Hội nghị cũng tiến hành sơ kết công tác Mặt trận quý I năm 2020. Tính đến ngày 12/4/2020, ở cấp trung ương, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tiếp nhận ủng hộ và đăng ký ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và vận động hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng bởi hạn hán, xâm nhập mặn hơn 831,6 tỷ đồng. Trong đó, ủng hộ tiền mặt 730,5 tỷ đồng; ủng hộ hiện vật tương ứng số tiền 101,1 tỷ đồng. Mặc dù ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh, song các hoạt động của Mặt trận vẫn được bảo đảm, duy trì theo kế hoạch. Nổi bật là tinh thần trách nhiệm, khả năng ứng phó và sự vào cuộc kịp thời của MTTQ Việt Nam trong thực hiện các nhiệm vụ chăm lo, đảm bảo an sinh xã hội theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ như: Công tác chăm lo cho gia đình chính sách, người nghèo trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 được triển khai đồng bộ, hiệu quả thiết thực hơn; MTTQ đã kịp thời nắm bắt tình hình nhân dân để phản ánh với các cơ quan Đảng, Nhà nước và có những đề xuất, kiến nghị phù hợp, kịp thời; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác; phát huy hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến; các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận phát động được người dân nhiệt tình tham gia hưởng ứng... Đặc biệt là việc MTTQ Việt Nam kịp thời kêu gọi, vận động toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 và nhận được sự hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân, Mặt trận trở thành địa chỉ tin cậy để đông đảo các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước, các tập thể, cá nhân.

Riêng ở tỉnh Cà Mau, 3 tháng đầu năm 2020 đã đạt nhiều kết quả khả quan. Thông qua các hình thức đã tuyên truyền được 5.192 cuộc, có 209.829 lượt người nghe, dự. Nội dung, phương thức hoạt động từng lĩnh vực công tác được triển khai kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế; tích cực tham gia Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

 

camau.gov.vn