Quang cảnh phiên trù bị

        Dự phiên trù bị Đại hội có đồng chí Huỳnh Thị Thanh Loan, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, đồng chí Hồ Xuân Việt, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ và các đồng chí trong Tổ công tác Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Về lãnh đạo huyện có đồng chí Lê Thị Nhung, Bí thư Huyện uỷ, đồng chí Hồ Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, các đồng chí trong Tổ công tác của Ban Thường vụ Huyện uỷ chỉ đạo đại hội và đại diện Thường trực các Đảng uỷ trực thuộc Huyện uỷ cùng 119 đại biểu tiêu biểu đại diện cho ở 27 chi bộ của Đảng bộ xã.

        Tại phiên trù bị, các đại biểu đã biểu quyết bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 05 đồng chí; bầu Thư ký Đại hội gồm 02 đồng chí; ban thẩm tra tư cách đại biểu đại hội 03 đồng chí; thông qua Danh sách bầu Đoàn Chủ tịch, thư ký đại hội và ban thẩm tra tư cách; thông qua Chương trình làm việc của Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội; Nội quy Đại hội và phổ biến Quy chế bầu cử trong Đảng.

        Theo chương trình, phiên chính thức Đại hội Đảng bộ xã Trần Hợi lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ khai mạc vào sáng ngày 14 tháng 5 năm 2020 tại Trường Trung học cơ sở U Minh.

Nguyễn Nhàn