Đồng chí Lê Thị Nhung, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Trong quý I năm 2019, tình hình kinh tế của xã Trần Hợi tiếp tục phát triển ổn định; xã duy trì, phát triển mô hình sản xuất có hiệu quả, trồng lúa kết hợp với rau màu, cây ăn trái và chăn nuôi gia súc, gia cầm, góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống nhân dân. Xã chú trọng phát huy mô hình cánh đồng mẫu lớn; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư phát triển. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có tiến bộ. Quan tâm thực hiện chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho người có công. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Thực hiện nghiêm túc công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình, công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2018.

Tại buổi làm việc, các đồng chí trong Đoàn công tác có ý kiến đề nghị xã làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến công tác xây dựng, chính quyền và một số vấn đề khác.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Lê Thị Nhung, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của xã trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh thời gian qua. Thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ đề nghị Đảng bộ xã tập trung rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020 để tập trung chỉ đạo thực hiện đạt mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp toàn diện. Duy trì, nhân rộng sản xuất theo cánh đồng mẫu lớn. Quan tâm chỉ đạo phát triển văn hóa - xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Tăng cường nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội. Tiếp tục chỉ đạo có hiệu quả việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của cấp trên và của cấp mình. Làm tốt công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để tạo nguồn cán bộ phục vụ nhân sự đại hội đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 và đại hội chi bộ trực thuộc Đảng uỷ. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Không ngừng nâng cao hiệu quả, hiệu lực điều hành của chính quyền trong việc phát triển kinh tế - xã hội. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động cho phù hợp với yêu cầu của xã hội./.

BAN BIÊN TẬP