Đoàn công tác tỉnh Cà Mau làm việc tại UBND huyện Trần Văn Thời.

6 tháng đầu năm 2019, huyện Trần Văn Thời thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đạt được những kết quả khả quan, nhiều chỉ tiêu đạt trên 50%, có một số chỉ tiêu đạt khá so với kế hoạch. Diện tích xuống giống vụ lúa hè thu được hơn 28.900 ha, đạt 125% kế hoạch. Thi công nạo vét 41 công trình thủy lợi phục vụ phát triển sản xuất, với số vốn đầu tư hơn 18,6 tỷ đồng. Sản lượng khai thác thủy sản hơn 90.000 tấn, đạt hơn 61% kế hoạch. Thu ngân sách được 60 tỷ đồng, đạt hơn 72% chỉ tiêu năm 2019. Đầu tư hơn 14 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới...

Những tháng cuối năm 2019, huyện Trần Văn Thời tăng cường ứng dụng có hiệu quả khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi; huy động nguồn lực để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; tập trung thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường; tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng và phát triển nông thôn mới; thực hiện tốt các chính sách người có công với cách mạng; thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của cấp trên...

Huyện Trần Văn Thời kiến nghị:UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo các sở, ban ngành tỉnh hỗ trợ cho huyện thực hiện dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Trần Hợi; sớm triển khai các trạm bơm dọc tuyến đường Tắc Thủ - Sông Đốc để kịp thời chống úng phục vụ sản xuất; hỗ trợ huyện xây dựng hoàn thiện cơ sở vật chất cho xã Lợi An để đến cuối năm 2019 đạt chuẩn xã nông thôn mới; hỗ trợ kinh phí cho xã Khánh Bình Tây hoàn thiện các tiêu chí trở thành đô thị loại V vào năm 2020.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử đánh giá cao những kết quả đạt được. Đồng thời, đề nghị: lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Trần Văn Thời đánh giá cụ thể lại công tác xây dựng nông thôn mới của huyện; rà soát cụ thể công tác xây dựng nông thôn mới của xã Lợi An. Tập trung triển khai bổ sung phương án phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi; sửa chữa trường, lớp trong 3 tháng hè; thực hiện các vấn đề bức xúc về bảo vệ môi trường; thực hiện quyết liệt các điều kiện trong nuôi tôm công nghiệp ngay từ khi người dân chuẩn bị nuôi; hướng dẫn các chủ cơ sở thực hiện tốt điều kiện sử dụng nhãn hiệu tập thể các khô bổi U Minh; quan tâm củng cố các mô hình kinh tế tập thể có hiệu quả, nhất là các hợp tác xã; thực hiện tốt việc lấy ý kiến của nhân dân trong công tác quy hoạch sử dụng đất sản xuất của huyện trong thời gian tới; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình xây dựng, nhất là các công trình đê biển Tây công tác giải phóng mặt bằng; khẩn trương sắp xếp, bố trí cho người dân sinh sống ở đê biển Tây di dời vào khu tái định cư; thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai trong mùa mưa bão; quản lý chặt chẽ khu neo đậu tránh, trú bão.

Buổi sáng cùng ngày, đoàn công tác tỉnh Cà Mau đi khảo sát tại một số cơ sở nuôi và chế biến cá khô bổi mang nhãn hiệu các khô bổi U Minh; Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Kinh Dớn, xã Khánh Bình Tây Bắc và Công ty TNHH Đại Đô chế biến hàng nông thủy sản sấy khô, xã Khánh Bình Tây Bắc.

Theo Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh Cà Mau