Vận động các tổ chức, cơ quan và người dân thực hiện tắt đèn và các thiết bị không cần thiết từ 20h30 đến 21h30 thứ bảy, ngày 28/3/2020.


Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Chiến dịch giờ trái đất diễn ra trong tháng 3 nhằm thu hút được sự quan tâm cua đông đảo các tổ chức, cơ quan và người dân trên địa bàn tỉnh. Vận động các tổ chức, cơ quan và người dân thực hiện tắt đèn và các thiết bị không cần thiết vào thời gian diễn ra sự kiện giờ trái đất diễn ra từ 20h30 đến 21h30 thứ bảy, ngày 28/3/2020.

Do anh hưởng dịch viêm phổi cấp Covid-19, nhằm đảm bảo an toàn, sức khỏe cộng đồng trong thời gian diễn ra chiến dịch giờ trái đất năm 2020 cần tăng cường các hoạt động tuyên truyền theo hình thức trực tuyến, phát thanh, truyền hình, treo băng rôn khẩu hiệu, hạn chế tổ chức các sự kiện tập trung đông người khi chưa công bố hết dịch.

camau.gov.vn