Chỉ tính riêng trong những ngày đầu tháng 08/2019, thiên tai đã gây thiệt hại trên địa bàn tỉnh Cà Mau hơn 51 tỷ đồng.

 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cơ quan thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứ nạn tỉnh) chủ trì, phối hợp với sở, ngành, địa phương, đơn vị chức năng tiến hành rà soát, kiểm tra số liệu thống kê đánh giá thiệt hại; nêu rõ thời gian, địa điểm, loại hình thiên tai tác động đảm bảo sát với thực tế. Rà soát, làm rõ nhu cầu hỗ trợ khẩn cấp đảm bảo phù hợp với thực tiễn và sắp xếp thứ tự ưu tiên các nội dung đề xuất hỗ trợ khẩn cấp khắc phục cơ sở hạ tầng, bao gồm: Loại công trình, địa điểm, nhiệm vụ, hiện trạng hư hỏng do bão, mưa lũ, sạt lở đất, thời gian xảy ra sự cố, sự cần thiết phải xử lý khẩn cấp; giải pháp khắc phục, ước tính khối lượng, kinh phí, thời gian hoàn thành, báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai kịp thời gian theo quy định.

 

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Cà Mau