Hoạt động ngoại khóa của học sinh, sinh viên, học viên sẽ tạm dừng để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.


Ngoài ra, tạm thời dừng tổ chức các hoạt động dạy thêm, học thêm. Trường hợp cần thiết mới tổ chức các hoạt động bồi dưỡng phù hợp cho học sinh yếu, kém trong nhà trường (nếu có).

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố Cà Mau, Trường Chính trị tỉnh, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục phối hợp với ngành y tế thực hiện việc phun xịt, tiêu độc, khử trùng tại các cơ sở trường, lớp học trước khi học sinh, sinh viên, học viên đi học trở lại. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị có liên quan theo dõi tình hình diễn biến dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona (Covid-19) gây ra để báo cáo, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo các hoạt động tại các cơ sở giáo dục trở lại bình thường.

 

Theo cammau.gov.vn