Cà Mau khẩn trương rà soát, chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho các khu cách ly tập trung.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát những người nhập cảnh ở tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ vào Việt Nam trong vòng 14 ngày qua đang ở trên địa bàn tỉnh, báo cáo về Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh (qua Sở Y tế) để báo cáo về Ban Chỉ đạo Quốc gia trước trước 09 giờ, ngày 25/3/2020. Yêu cầu Sở Y tế tổng hợp thông tin báo cáo về Ban Chỉ đạo Quốc gia trước 14 giờ, ngày 25/3/2020.

Giao Giám đốc Sở Y tế phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Khẩn trương rà soát, chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho 02 khu cách ly tập trung tại Trung đoàn Bộ binh 896 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Đại đội huấn luyện 19 (C19) của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Chủ tịch UBND 08 huyện khẩn trương rà soát, chọn địa điểm, dự trù kinh phí mua sắm vật dụng, trang thiết bị cần thiết cho các khu cách ly tập trung của huyện; chuẩn bị tốt nhất cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 khi có sự chỉ đạo từ cấp trên (ưu tiên chọn Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, nếu đảm bảo nhu cầu cơ sở vật chất).

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Cà Mau khẩn trương chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tăng cường hơn nữa công tác phối hợp, theo dõi, nắm thông tin, đối tượng đến và trở về địa phương từ vùng có dịch, đặc biệt là những người nhập cảnh ở tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ vào Việt Nam trong vòng 14 ngày qua đang ở trên địa bàn tỉnh, để kịp thời xử lý ngay từ đầu.

camau.gov.vn