Tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh Covid-19.


Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19, hiện tại có 02 trường hợp đến và trở về địa phương từ vùng dịch tại Hàn Quốc. Đó là trường hợp bà Nguyễn Thị A, sinh năm 1954, ngụ ấp Rau Dừa, xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước, từ khu vực Daegu, Hàn Quốc về Việt Nam ngày 23/02/2020 và trường hợp bà Nguyễn Thị N, sinh năm 1967, ngụ ấp 2, Tân Lập Đông, từ Bukgu, Pohang,Gyeongsang, Hàn Quốc về Việt Nam ngày 22/10/2020.

Do công tác kiểm tra, phát hiện nắm thông tin chưa kịp thời nên để chủ động hơn trong kiểm soát ngăn chặn phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu giám đốc công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng phối hợp chặt chẽ hơn nữa với ngành y tế trong công tác rà soát nắm tình hình, thông tin các đối tượng đến và trở về địa phương từ vùng có dịch; khi phát hiện phải xử lý ngay từ đầu; tổ chức theo dõi quản lý chặt chẽ tất cả các đối tượng đến và trở về địa phương từ vùng có dịch. Đối với hai trường hợp nêu trên cần khẩn trương rà soát nắm thông tin về thời gian lịch trình đi đến đã từng tiếp xúc với ai,.. và báo cáo về Thường trực Ban Chỉ đạo và UBND tỉnh trong thời gian sớm nhất.

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Cà Mau cần khẩn trương chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tăng cường hơn nữa công tác phối hợp theo dõi nắm thông tin đối tượng đến và trở về địa phương từ vùng có dịch để kịp thời xử lý ngay từ đầu và xác định đây là nhiệm vụ quan trọng nhất trong công tác phòng chống dịch trên địa bàn.

Các thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 cần khẩn trương chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ được phân công; đặc biệt rút kinh nghiệm đối với hai trường hợp nêu trên, tập trung xử lý các tổ kiểm tra, rà soát, tăng cường hoạt động giám sát y tế và cách ly người đến và trở về địa phương từ vùng có dịch. Đặc biệt quan tâm đến các trường hợp xuất phát từ hoặc đi qua Trung Quốc hoặc từ Trung Quốc đi qua các nước khác, sau đó nhập cảnh vào Việt Nam đến Cà Mau; người nhập cảnh đến từ hoặc đi qua khu vực Daegu và khu Bắc Gyeongsang (Hàn Quốc) và một số nơi có dịch đa nhiễm mặn trên thế giới.
 

Theo camau.gov.vn