Tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ và an toàn sử dụng điện trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội Xuân 2020

Theo đó, mục đích, yêu cầu của kế hoạch là đảm bảo giao thông được thông suốt, an toàn, đáp ứng nhu cầu đi lại, mua bán, vận tải hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội Xuân 2020

Nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ và an toàn sử dụng điện; thực hiện có hiệu quả các giải pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ và an toàn sử dụng điện, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất sự cố, tai nạn có thể xảy ra trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội Xuân 2020.

Triển khai các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ và an toàn sử dụng điện trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý và  Lễ hội Xuân 2020, tạo tiền đề thực hiện có hiệu quả các hoạt động đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ và an toàn sử dụng điện năm 2020.

Thời gian thực hiện của Kế hoạch từ nay đến ngày 03 tháng 02 năm 2020./.

 

BAN BIÊN TẬP