Tăng cường kiểm tra giám sát chặt chẽ đối với hoạt động nạo vét lòng sông, kênh rạch, tránh tác động xấu đến môi trường và không gây sạt lở, sụt, lún bờ sông khi khai thác.


Qua rà soát, đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh Cà Mau không có hoạt động cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng. Tuy nhiên, để thực hiện ý kiến của Bộ Xây dựng tại công văn 402, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố Cà Mau, các sở, ngành và các đơn vị có liên quan chấp hành nghiêm quy định quản lý hoạt động khoáng sản làm vật liệu xây dựng theo Luật Khoáng sản, Chỉ thị số 03, ngày 30/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản và các quy định pháp luật có liên quan; rà soát để phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường phù hợp với quy định của Luật Quy hoạch và các nghị định của chính phủ. Đồng thời, tăng cường kiểm tra giám sát chặt chẽ đối với hoạt động nạo vét lòng sông, cửa biển, kênh rạch, đặc biệt chú ý tới tác động xấu đến môi trường và không gây sạt lở, sụt, lún bờ sông khi khai thác, khuyến khích, tăng cường sử dụng vật liệu thay thế cát tự nhiên, khắc phục tình trạng khan hiếm cát xây dựng ở một số địa phương.

 

camau.gov.vn