Ảnh minh họa/internet

Theo đó, đối với lĩnh vực thông tin và truyền thông Nghị quyết yêu cầu Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan tăng cường hiệu quả công tác quản lý thông tin điện tử; rà soát, hoàn thiện quy định pháp luật về an ninh mạng; chủ động phối hợp xử lý các thông tin sai sự thật, thông tin xấu, độc, thông tin mạo danh, tin giả; có giải pháp ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm việc lợi dụng mạng xã hội để xuyên tạc chủ trương, đường lối và phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, lừa đảo, đánh bạc, quảng cáo không đúng sự thật, thông tin gây mất an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của cơ quan, tổ chức, cá nhân;

Sớm ban hành văn bản quy định về xử lý vấn đề tin giả, về bảo vệ thông tin cá nhân; kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm các loại tội phạm trên không gian mạng; tiếp tục triển khai các giải pháp hiệu quả để xử lý tình trạng “sim rác”, “tin nhắn rác”, “cuộc gọi rác”. Nghị quyết cũng yêu cầu khẩn trương ban hành bộ quy tắc ứng xử trên không gian mạng…

 

BAN BIÊN TẬP