Kiên quyết ngăn chặn và xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức cố tình đưa tàu cá ra nước ngoài khai thác hải sản trái phép.


Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, UBND các huyện có liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đẩy mạnh và làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho các thuyền viên, nhất là thuyền trưởng và chủ tàu chấp hành nghiêm pháp luật Việt nam, luật pháp quốc tế, không xâm phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép. Đồng thời, cảnh báo tới các ngư dân, chủ tàu tuyệt đối không hoạt động khai thác tại vùng biển Sabah gần Phi-lip-pin để tránh rủi ro và bị cướp biển tấn công.

Ngoài ra, tăng cường nắm tình hình tàu cá địa phương quản lý hoạt động ở khu vực biển giáp ranh với các nước trong khu vực, nhất là khu vực biển giáp ranh đường phân định thềm lục địa Việt Nam - Ma-lai-xi-a; chính sách của các nước đối với tàu cá vi phạm vùng biển của họ. Kiên quyết ngăn chặn và xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức cố tình đưa tàu cá ra nước ngoài khai thác hải sản trái phép.

Theo camau.gov.vn