​

Tổ chức cuộc vận động sâu rộng trong cơ quan, đơn vị, đoàn thể, doanh nghiệp, cộng đồng thực hiện "Đã uống rượu, bia - không lái xe".


Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố Cà Mau xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Chỉ thị số 03, ngày 16/01/ 2020 của Thủ tướng Chính phủ đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý và nhân dân, trú trọng tuyên truyền, phổ biến về tác hại của rượu, bia và tính nghiêm minh của Nghị định số 100/2019/NĐ-CP.

Công an tỉnh tập trung tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông theo quy định tại Nghị định số 100/2019/NĐ-CP, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý; tập trung xử lý người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn và các hành vi có nguy cơ cao gây tai nạn giao thông; kiên quyết xử lý nghiêm minh, không nể nang đối với các hành vi vi phạm. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ cần kết hợp tuần tra, xử lý vi phạm với công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; kịp thời biểu dương, khen thưởng các đơn vị, cá nhân điển hình; phê bình, xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm, vi phạm quy định; tuyệt đối không can thiệp hoặc để xảy ra can thiệp làm sai lệch kết quả xử lý vi phạm, dẫn đến các hành vi tiêu cực trong thực thi công vụ.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức thành viên tuyên truyền, phổ biến các quy định của Nghị định số 100/2019/NĐ-CP cho hội viên, thành viên và mọi tầng lớp nhân dân. Trong đó, chú trọng nhấn mạnh ý nghĩa nhân văn của các quy định trong Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và tính phòng ngừa, cảnh báo giúp nâng cao nhận thức và giảm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông tại Nghị định số 100/2019/NĐ-CP; tổ chức cuộc vận động sâu rộng trong cơ quan, đơn vị, đoàn thể, doanh nghiệp, cộng đồng thực hiện "Đã uống rượu, bia - không lái xe", trong đó cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải nêu gương hành động.

Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Giao thông vận tải, Sở Thông tin và Truyền thông có kế hoạch tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh nắm được những nội dung cơ bản của Nghị định số 100/2019/NĐ-CP. Đồng thời, cập nhật triển khai tại Hội nghị triển khai văn bản pháp luật đợt 1 năm 2020.

camau.gov.vn