Ảnh minh họa.


Theo đó, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá năm 2020 được tổ chức từ ngày 25 đến 31/5/2020, với chủ đề “Bảo vệ thanh thiếu niên khỏi tác động của việc quảng cáo các sản phẩm thuốc lá và sử dụng thuốc lá ”.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Cà Mau, đưa nội dung phòng chống tác hại thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hằng năm, đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ của các cơ quan, đơn vị; treo biển cấm hút thuốc lá tại các địa điểm cấm hút thuốc như tại nơi làm việc, cơ sở y tế, trường học, khách sạn, nhà hàng và các địa điểm khác theo quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; chủ động, phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan đầu mối được giao thực hiện hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá triển khai hoạt động nhằm đảm bảo hiệu quả của công tác phối hợp liên ngành trong hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá; đưa quy định về việc hạn chế hoặc không hút thuốc trong các đám cưới, đám tang, lễ hội.. trên địa bàn dân cư vào quy ước, hương ước tại ấp, khóm, khu dân cư; chỉ đạo lồng ghép phong trào xây dựng Làng văn hoá - Sức khoẻ với xây dựng cộng đồng dân cư không có người hút thuốc lá; lồng ghép nội dung phòng chống tác hại của thuốc lá vào hương ước, quy ước tại ấp, khóm, khu dân cư; có hình thức động viên khen thưởng các cá nhân, tổ chức thực hiên tốt công tác phòng chống tác hại thuốc lá.

Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại của việc sử dụng sản phẩm thuốc lá và các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; về các địa điểm cấm hút thuốc lá như nơi làm việc, trường học, cơ sở y tế, khách sạn, trong nhà hàng, bến tàu, bến xe, trên phương tiện giao thông công cộng và các địa điểm khác được quy định trong Luật Phòng, chống tác của hại thuốc lá; trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, địa phương, người đứng đầu các địa điểm cấm hút thuốc lá trong việc tổ chức thực hiện quy định cấm hút thuốc và nêu cao vai trò gương mẫu không hút thuốc của người đứng đầu. Tuyên truyền về trách nhiệm của người hút thuốc: không hút thuốc tại địa điểm có quy định cấm, không hút thuốc trong nhà khi có trẻ em, phụ nữ mang thai, người bệnh, người cao tuổi, giữ vệ sinh chung, bỏ tàn, mẩu thuốc lá đúng nơi quy định khi hút thuốc lá tại những địa điểm được phép hút thuốc lá; tiếp tục tuyên truyền về tác hại của thuốc lá điếu thông thường, kết hợp với truyền thông nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại của các sản phẩm thuốc lá mới như thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha...

Sở Y tế, thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành hoặc lồng ghép công tác kiểm tra việc thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá vào chương trình công tác trên địa bàn tỉnh. Trong đó, việc kiểm tra tập trung vào kiểm tra việc tuân thủ quy định cấm hút thuốc tại các địa điểm có quy định cấm, quy định treo biển báo cấm hút thuốc, quy định ban hành nội dung phòng chống tác hại thuốc lá trong kế hoạch hoạt động hằng năm, quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc trong quy chế nội bộ của cơ quan, đơn vị; kiểm tra việc thực hiện quy định cấm quảng cáo, tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức, bao gồm cả các hình thức giới thiệu, quảng cáo trên mạng internet; kiểm tra việc thực hiện các quy định về bán thuốc lá: Không bán thuốc lá tại các địa điểm có quy định cấm hút thuốc; không bán thuốc lá phía ngoài cổng nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường tiểu học, trung học cơ sở, phổ thông trung học; không được trưng bày quá một bao, một tút hoặc một hộp của một nhãn hiệu thuốc lá tại các đại lý bán lẻ, điểm bán lẻ thuốc lá; tiếp nhận, sử dụng đúng quy định và có hiệu quả kinh phí do quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá Trung ương hỗ trợ theo hợp đồng trách nhiêm đã ký với quỹ phòng chống tác hại thuốc lá.

Về thực hiện các hoạt động hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá, các cấp, các ngành trong tỉnh phối hợp chặt chẽ, theo sự hướng dẫn của Ngành Y tế đế tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá; treo băng rôn, khẩu hiệu về chủ đề ngày thế giới không thuốc lá và tuần lễ Quốc gia không thuốc lá; lồng ghép tuyên truyền về tác hại của thuốc lá trong các cuộc họp, hội thảo, hội nghị, các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn tỉnh.

camau.gov.vn