Các học viên được nhà báo Trần Tuấn, Phó trưởng Phòng Thời sự, Đài PT-TH Cà Mau hướng dẫn các kỹ năng cơ bản về cách viết tin, bài báo chí đăng trên các trang mạng xã hội và Trang thông tin điện tử của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Trang thông tin điện tử UBND huyện và tuyên truyền trên các kênh thông tin khác. Thông qua lớp tập huấn, nhằm giúp cho lãnh đạo các đảng ủy, chi bộ trực thuộc Huyện ủy; các đồng chí báo cáo viên cấp huyện; tổ cộng tác viên Báo ảnh Đất Mũi, Báo Cà Mau và các đồng chí phụ trách công tác tuyên truyền ở các cơ quan, đơn vị. có thêm kiến thức, kỹ năng cơ bản về cách viết tin, bài tuyên truyền trên hệ thống thông tin huyện và cộng tác với các cơ quan báo, đài cấp trên./.

BAN BIÊN TẬP