Đến dự khai giảng lớp tập huấn có đồng chí Phan Mộng Thành, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau; đồng chí Lê Thị Nhung, Bí thư Huyện ủy; các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban đảng Huyện ủy và 193 đồng chí cán bộ phụ trách công tác Mặt trận ở cơ sở.  

Đồng chí Phan Mộng Thành, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau; đồng chí Lê Thị Nhung, Bí thư Huyện ủy cùng các đại biểu dự khai mạc lớp tập huấn

Trong thời gian 02 ngày, các đại biểu sẽ được tiếp thu nội dung 04 chuyên đề như: Một số vấn đề cơ bản về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở; các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; phương pháp tổng hợp, nắm bắt, phản ánh nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân và định hướng dư luận xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh.

Qua lớp tập huấn, giúp cho đội ngũ cán bộ Mặt trận ở cơ sở có thêm kỹ năng nghiệp vụ để tổ chức thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đồng thời, là dịp để các đại biểu có điều kiện trao đổi, học tập kinh nghiệm, cách làm hay trong công tác Mặt trận, từ đó nâng cao vị trí, vai trò, nhiệm vụ công tác Mặt trận trong tình hình mới, góp phần giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, củng cố, phát triển khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn huyện.

Hoàng Cận