Thời gian cao điểm tuyên truyền từ nay đến hết tháng 12/2019. Ảnh: Huỳnh Lâm.


Theo đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các cơ quan báo, đài, Cổng Thông tin điện tử tỉnh; UBND các huyện và thành phố Cà Mau tập trung tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam trong cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị trong lực lượng dân quân tự vệ tỉnh, giáo dục về đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc của Đảng, Nhà nước ta hiện nay. Đồng thời, phát động trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong tỉnh tham gia cuộc thi tìm hiểu về 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam  và Ngày hội quốc phòng toàn dân, do Tổng Cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, mít tinh kỷ niệm và thăm viếng, tặng quà cho cựu chiến binh tiêu biểu.

Qua đó, nhằm giáo dục lịch sử, truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, ý thức tự lực, tự cường cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong tỉnh; bồi dưỡng và phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Đồng thời, tạo không khí phấn khởi, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tỉnh nhà tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

 

Theo camau.gov.vn