Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 7 ngày, học sinh được nghỉ 14 ngày liên tục.

 


Theo đó, Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi là công chức, viên chức) nghỉ tết Nguyên đán 2020 là 7 ngày, từ thứ năm, ngày 23.1 đến hết thứ tư, ngày 29.1 (tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Canh Tý).

Do ngày 25 - 26.1.2020 (tức ngày mùng 1 và mùng 2 tết Nguyên đán) trùng vào thứ bảy và chủ nhật là ngày nghỉ hằng tuần nên công chức, viên chức, người lao động sẽ nghỉ bù vào ngày 28 - 29.1.2020 (tức mùng 4 và mùng 5 tết Nguyên đán).

Thông báo cũng nêu rõ, các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ trên lưu ý thực hiện bố trí, sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ tố chức, nhân dân.

Riêng đối với học sinh trên địa bàn tỉnh Cà Mau, theo thông báo của Sở Giáo dục và Đào tạo, được nghỉ 14 ngày liên tục. Bắt đầu nghỉ từ thứ hai ngày 20/01/2020 (tức ngày 26 tháng chạp năm Kỷ Hợi) đến hết chủ nhật ngày 02/02/2020 (tức ngày mùng 09 tháng giêng năm Canh Tý)./.

 

BAN BIÊN TẬP