Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng thẩm định ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của Ban Chỉ đạo huyện, người biên soạn, thẩm định trong việc sưu tầm tư liệu, nghiên cứu công phu, nghiêm túc; bản thảo đã hệ thống tương đối toàn diện quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và những cống hiến, đóng góp của Đảng bộ huyện từ năm 1975 đến năm 2010; bài học kinh nghiệm về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ trước những khó khăn, thách thức.

Bên cạnh ưu điểm, các thành viên Hội đồng thẩm định cũng chỉ ra những hạn chế trong bản thảo như: mốc phân kỳ ở một số mục chưa phù hợp, nhiều sự kiện chưa chính xác; diễn đạt thiếu logic; một số nội dung viết chung chung; danh sách cấp ủy qua các thời kỳ thể hiện chưa đầy đủ họ tên, chức vụ; một số sự kiện chưa nêu rõ bối cảnh lịch sử, chủ trương của Đảng (giai đoạn từ năm 1976 đến 1981)…

Theo đánh giá của Hội đồng thẩm định, đại diện Ban Chỉ đạo biên soạn lịch sử Đảng bộ huyện Trần Văn Thời và người biên soạn bản thảo cuốn sách đã tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý của thành viên Hội đồng để hoàn thiện đảm bảo chất lượng cuốn sách.

Bản thảo “Lịch sử Đảng bộ huyện Trần Văn Thời (1975 - 2010)” được xuất bản thành sách sẽ là nguồn tư liệu quý giá phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên, nhân dân trong huyện thời gian tới, đặc biệt đây là công trình chào mừng 70 năm ngày thành lập huyện Trần Văn Thời (05/5/1950 – 05/5/2020) và chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025, cùng các sự kiện lịch sử trọng đại của địa phương và đất nước năm 2020./.

 

BAN BIÊN TẬP