Hướng dẫn học sinh tự ôn tập, củng cố kiến thức trong thời gian nghỉ học phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thông qua các phương thức, công cụ hỗ trợ phù họp như Internet, truyền hình.Ảnh: Hồng Nhung.


Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất chủ trương cho Sở Giáo dục và Đào tạo trang bị phần mềm dạy học trực tuyến cho học sinh khối lớp 12, với tổng dự toán kinh phí không quá 600 triệu đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục, nhà trường, thầy, cô giáo phối hợp với gia đình hướng dẫn học sinh tự ôn tập, củng cố kiến thức trong thời gian nghỉ học thông qua các phương thức, công cụ hỗ trợ phù hợp như Internet, truyền hình... và theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đồng thời, ngành Giáo dục và Đào tạo thông qua Ban Đại diện cha mẹ học sinh tăng cường tuyên truyền việc chăm sóc, quản lý, bảo vệ an toàn cho học sinh tại gia đình trong thời gian nghỉ học; hướng dẫn học sinh nâng cao ý thức tự giác thực hiện phòng tránh dịch Covid-19 theo khuyến cáo của ngành y tế.

 

camau.gov.vn