Tắt đèn chiếu sáng công cộng, đèn trang trí, biển quảng cáo tại một số tuyến đường trong thời gian diễn ra sự kiện Giờ trái đất năm 2020.

 

Theo kế hoạch của Sở Công Thương tỉnh, để hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2020, tỉnh Cà Mau sẽ tắt đèn chiếu sáng công cộng, đèn trang trí, biển quảng cáo tại một số tuyến đường trong thời gian diễn ra sự kiện Giờ trái đất từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút thứ bảy, ngày 28/3/2020.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND các huyện, thành phố, Công ty Điện lực Cà Mau và các đơn vị có liên quan phối hợp với Sở Công Thương triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái. Giao Công an tỉnh bố trí lực lượng tổ chức tuần tra, kiểm soát tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh đối với khu vực diễn ra sự kiện.

Ngoài ra, đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố chủ động vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các doanh nghiệp trên địa bàn quản lý tham gia thực hiện hưởng ứng Giờ Trái Đất năm 2020; không tổ chức các hoạt động tập trung đông người, nhằm phòng, chống dịch bệnh Covid -19.

 

camau.gov.vn