Triển khai thu, quản lý, sử dụng quỹ phòng, chống thiên phù hợp với các quy định của pháp luật.


Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh) chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị chức năng tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 83, ngày 12/11/2019 của Chính phủ tới chính quyền, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp, các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp đóng trên địa bàn để thực hiện.

Xây dựng kế hoạch thu và sử dụng quỹ phòng, chống thiên tai năm 2020 phù hợp với các quy định đã được sửa đổi bổ sung. Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho cơ quan quản lý quỹ phòng, chống thiên tai phối hợp với ngành thuế địa phương tổ chức thu quỹ đạt kết quả theo quy định mới của Nghị định 83. Ban hành các hướng dẫn và quy định cần thiết để việc triển khai thu, quản lý, sử dụng quỹ phòng, chống thiên tai được thuận lợi, kịp thời, hiệu quả và phù hợp với các quy định của pháp luật.

 

Theo camau.gov.vn