Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid – 19.


Trước diễn biến mới, phức tạp của dịch bệnh, để giảm thiểu tối đa lây lan, sẵn sàng và chủ động ngăn chặn, ứng phó với dịch bệnh trên diện rộng, bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng của nhân dân, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị: Các cấp, các ngành trong tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm, quyết liệt các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; chuẩn bị tốt nhất, sẵn sàng cho mọi tình huống; tiếp tục quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc”, sẵn sàng hy sinh lợi ích kinh tế để bảo vệ tốt nhất sức khỏe và tính mạng của nhân dân với phương châm “Quyết liệt, chặt chẽ, kịp thời, bình tĩnh”.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Bí thư các Huyện ủy, Thành ủy, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Cà Mau theo chức năng, nhiệm vụ tập trung chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ người đi, đến và về địa phương từ vùng có dịch; trong đó, chủ động, quyết liệt ngăn chặn, phát hiện nhanh và kiểm soát chặt chẽ nguồn lây bệnh (cả ở trong nước và xâm nhập từ nước ngoài); tổ chức cách ly hoặc giám sát người đã tiếp xúc với người bệnh theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế; tăng cường rà soát chặt chẽ người nhập cảnh đến và về địa phương, phát hiện kịp thời nguồn lây bệnh để thực hiện cách ly ngay theo quy định.

Thực hiện khai báo y tế bắt buộc đối với tất cả những người đến, về địa phương từ vùng có dịch theo quy định, quản lý thông tin khai báo chặt chẽ, hiệu quả và phát hiện sớm để thực hiện cách ly đối với những trường hợp đến từ hoặc đi qua vùng dịch.

Quản lý chặt chẽ hoạt động du lịch, bảo đảm an toàn, phát hiện và xử lý kịp thời nguy cơ lây nhiễm bệnh từ ngoài tỉnh qua đường du lịch.

Tạm hoãn tất cả các đoàn đi công tác nước ngoài; trường hợp đặc biệt phải được Thủ tướng Chính phủ cho phép; khuyến cáo người dân không ra nước ngoài, nhất là đến các vùng có dịch.

Thực hiện nghiêm việc cách ly và chuẩn bị sẵn sàng phương án cách ly trên diện rộng. Theo đó, thực hiện các biện pháp cách ly phù hợp đối với tất cả các trường hợp nhập cảnh đến từ, đi qua vùng có dịch tại các cơ sở cách ly; thực hiện sàng lọc và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp đối với từng loại đối tượng tại các khu cách ly tập trung, không để lây nhiễm chéo. Xử lý nghiêm và kịp thời các trường hợp vi phạm về khai báo y tế, không chấp hành cách ly.

Kịp thời cập nhật danh sách quốc gia, vùng lãnh thổ, các vùng trong nước có dịch để áp dụng biện pháp cách ly tập trung khi Bộ Y tế công bố, đồng thời thông báo rộng rãi cho nhân dân biết đế phòng tránh.

Chăm lo bảo vệ sức khỏe, bảo đảm điều kiện sinh hoạt, không để lây nhiễm cho đội ngũ cán bộ, nhân viên, lực lượng vũ trang, lực lượng ngành y tế làm việc tại các khu cách ly tập trung và vùng dịch.

Tổ chức khoanh vùng, cách ly và tiêu độc khử trùng ngay đối với những khu vực phát hiện có người nghi nhiễm hoặc nhiễm bệnh nếu có; kiểm soát chặt chẽ người ra vào khu vực cách ly.

Sở Y tế, Sở Tài chính rà soát, tham mưu đề xuất kịp thời việc bảo đảm nhân lực, phương tiện, vật tư y tế sẵn sàng ứng phó trong trường hợp dịch lây lan trên diện rộng.

UBND các huyện, thành phố Cà Mau khẩn trương rà soát, đẩy nhanh việc chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực để thực hiện việc cách ly; rà soát, cập nhật phương án, kế hoạch cách ly trên diện rộng.

Sở Văn hóa, Thế thao và Du lịch có phương án huy động khách sạn, cơ sở lưu trú... làm nơi cách ly tập trung, báo cáo UBND tỉnh.

Cục Quản lý thị trường, cơ quan thanh tra liên ngành tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các hành vi găm hàng, tăng giá, bán hàng gian, hàng giả, gây bất ổn thị trường theo đúng quy định của pháp luật.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo tiếp tục thông tin kịp thời, đầy đủ, công khai, minh bạch về diễn biến dịch tại Việt Nam, tại tỉnh, về các trường hợp thuộc đối tượng cách ly tập trung hoặc giám sát y tế, theo dõi sức khỏe tại cộng đồng theo đúng quy định (không nêu danh tính cụ thể); chú trọng đưa tin có chọn lọc nhằm ổn định xã hội. Xử lý nghiêm, kể cả xử lý theo pháp luật hình sự các trường hợp đưa tin không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận, mất ổn định xã hội.

Người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chủ động, tập trung chỉ đạo công tác phòng chống dịch coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không thực hiện hoặc thực hiện không nghiêm túc chức trách, nhiệm vụ trong phòng, chống dịch bệnh; hạn chế tổ chức cuộc họp, sự kiện và hoạt động tập trung đông người; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điêu hành, học tập, khai báo điện tử, kiểm soát dịch bệnh; hướng dẫn, khuyến khích người dân tăng cường sử dụng các dịch vụ công trực tuyến.

Các tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền cơ sở, nhất là xã, phường, thị trấn, ấp, khóm, tổ dân phố... tập trung rà soát phát hiện nhanh nhất các trường hợp nghi nhiễm bệnh để có biện pháp phù hợp, vận động người dân hạn chế tham gia các hoạt động tập trung đông người, tăng cường các hoạt động nâng cao sức khỏe, thể lực.

Các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố Cà Mau, các công ty, doanh nghiệp theo chức năng nhiệm vụ được giao thực hiện nghiêm việc bảo đảm nguồn cung hàng hóa, nhu yếu phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức, đoàn thể phối hợp với các cấp chính quyền nhất là chính quyền cơ sở trong việc vận động nhân dân tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh; nghiêm túc thực hiện việc cách ly, giám sát y tế, phát hiện kịp thời các trường hợp nghi nhiễm; phát động toàn dân nâng cao ý thức và tăng cường các hoạt động tự bảo vệ sức khỏe.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các địa phương, cơ sở cùng với việc quyết liệt phòng, chống dịch cần tích cực triển khai các giải pháp phòng chống dịch, đồng thời tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp cụ thể, hữu hiệu để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội.

 

camau.gov.vn