Rà soát việc tổ chức đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp.


Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị khẩn trương xây dựng kế hoạch phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ; kế hoạch phải có các giải pháp cụ thể khắc phục được tình trạng nhũng nhiễu, tham nhũng vặt xảy ra trong ngành, lĩnh vực, địa phương mình quản lý; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh khi để xảy ra nhũng nhiễu, gây phiền hà, tham nhũng trong cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của mình.

Các địa phương, đơn vị rà soát việc tổ chức đường dây nóng và hộp thư điện tử để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Cà Mau