Tuyên truyền cho người dân hiểu rõ việc giảm tổng đàn, giảm nguy cơ lây lan mầm bệnh, giảm rủi ro trong chăn nuôi, để người dân ủng hộ, thực hiện, nhằm đẩy nhanh tiến độ giảm tổng đàn trên địa bàn tỉnh.

 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo việc công bố bệnh dịch tả heo châu Phi trên địa bàn huyện, thành phố Cà Mau, yêu cầu Chủ tịch UBND cấp huyện phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, phân tích, đánh giá ưu, nhược điểm của việc công bố và không công bố dịch bệnh, để từ đó có quyết định phù hợp.

Đối với việc giảm tổng đàn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan và UBND cấp huyện thực hiện khẩn trương trình UBND tỉnh phương án giảm tổng đàn theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh; tuyên truyền cho người dân hiểu rõ việc giảm tổng đàn, giảm nguy cơ lây lan mầm bệnh, giảm rủi ro trong chăn nuôi, để người dân ủng hộ, thực hiện, nhằm đẩy nhanh tiến độ giảm tổng đàn trên địa bàn tỉnh; tiếp tục thống kê đàn heo nái đang có, qua đó dự báo số lượng heo con được sinh ra theo quy luật tự nhiên, từ đó có giải pháp phù hợp để giảm tái đàn trong thời gian tới; việc tập trung chăn nuôi gia cầm, thủy sản và các đối tượng nuôi khác để bù đắp thiếu hụt thịt heo do giảm tổng đàn, Chủ tịch UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 240 ngày 31/7/2019, yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh quy hoạch các khu vực phù hợp, để thí điểm phát triển chăn nuôi tập trung, qua đó đánh giá, tổng kết kinh nghiệm, nhân rộng loại hình này, từng bước giảm và chấm dứt chăn nuôi nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Thống nhất ý kiến đề xuất của Sở Tài chính ngừng việc thông báo giá cả thị trường hàng ngày đối với heo hơi, heo con và thịt heo; các mặt hàng trên đưa vào bảng thông báo giá cả thị trường hàng tuần để thông báo và báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Việc nâng cấp Trung tâm phân tích, kiểm nghiệm trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ (Trung tâm) để đảm bảo phục vụ cho nhiều hoạt động quản lý, trong đó có bệnh dịch tả heo châu Phi đã được UBND tỉnh chỉ đạo. Do đó, Trung tâm phải có phương án trình toàn diện (có lộ trình); riêng đối với xét nghiệm bệnh dịch tả heo châu Phi lần này không nâng cấp kịp. về trụ sở làm việc của Trung tâm phân tích, kiểm nghiệm được bố trí tại 02 địa điểm (số 262, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, thành phố Cà Mau; số 20A, đường Nguyễn Tất Thành, phường 8, thành phố Cà Mau). Trước mắt, yêu cầu trung tâm phân tích, kiểm nghiệm tiếp tục hoạt động tại 02 trụ sở nêu trên. Khi hoàn thiện phương án rà soát, sắp xếp lại nhà đất trụ sở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, Sở Tài chính lưu ý tham mưu UBND tỉnh xem xét, bố trí trụ sở làm việc trung tâm phân tích, kiểm nghiệm.

Thống nhất bổ sung kinh phí để lực lượng thú y thực hiện nhiệm vụ kiểm tra lâm sàng, đeo vòng niêm phong, đo nhiệt độ, kiểm tra mẫu, lấy mẫu, xác nhận xuất bán heo, với kinh phí 335.200.000 đồng, như ý kiến đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, về trình tự và thủ tục thanh quyết toán thực hiện theo đúng quy định. Trong quá trình triển khai thực hiện, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện theo ý kiến đề xuất của Sở Tài chính qui định. Riêng việc kiểm soát giết mổ là nhiệm vụ quản lý nhà nước của lực lượng thú y, do đó phải do cán bộ thú y thực hiện, vì vậy Chi cục Chăn nuôi và Thú y lưu ý sắp xếp lực lượng đảm bảo thực hiện nhiệm vụ này; trường hợp không sắp xếp được hoặc trong quá trình thực hiện phát sinh khó khăn, vướng mắc, tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo giải trình và đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định.

 

Theo Cổng Thông tin điện tử tỉnh Cà Mau