Ngày Đất ngập nước thế giới năm 2020 với chủ đề chủ đề “Đất ngập nước là động lực của sự sống - Hãy bảo tồn đất ngập nước”.

 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu sinh quyển Mũi Cà Mau, Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau, báo, đài, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, các ngành, đơn vị chức năng và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau tăng cường phổ biến, tuyên truyền về tầm quan trọng của các vùng đất ngập nước và kêu gọi cộng đồng cùng cam kết bảo tồn, sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước, dừng các hoạt động gây suy thoái các vùng đất ngập nước và thúc đẩy phục hồi các vùng đất ngập nước bị suy thoái; đưa các bản tin hoặc phim ngắn về chủ đề vai trò của đất ngập nước trên các kênh truyền thông của cơ quan, địa phương.

Tổ chức phát động các phong trào trong năm 2020 với các nội dung: bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học các vùng đất ngập nước; phục hồi các vùng đất ngập nước bị suy thoái; bảo tồn và sử dụng bền vững tài nguyên đất ngập nước.

Lồng ghép nội dung về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước vào các chương trình, quy hoạch, kế hoạch phát triển của ngành và địa phương.

Tùy theo điều kiện cụ thể, tiến hành các hoạt động truyền thông phù hợp, tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Đất ngập nước thế giới năm 2020; tổ chức các cuộc thi, triển lãm, xây dựng phim phóng sự về chủ đề “Đất ngập nước là động lực của sự sống - Hãy bảo tồn đất ngập nước”.

 

Theo camau.gov.vn